בית הנערות

בית הנערותתכנית הוליסטית אשר נותנת מענה לתהליך הפסיכולוגי של נערות, תוך עידוד מערכות יחסים בסביבה בטוחה ומטפחת למצבי החיים של הנערות. התוכנית פועלת באופן מקיף תוך דגש על העצמת הנערות ושיפור איכות חייהן. התוכנית משוחררת מדעה קדומה בהיבט המגדרי, היא משקפת הבנה בהתפתחות של נשים באופן ספציפי הבנה בנושאים שקשורים בנערות.

יצירת סביבה בטוחה: סביבה פיזית ורגשית בטוחה עבור הנערות. בטוחה מהתעללות או פגיעה מילולית, פיזית ומינית. סביבה שתשמור מפגיעה עצמית גם מחוץ למסגרת. מבלי לנעול אותה במקום סגור או לנתק אותה מסביבת בנים מהחיים מחוץ לכפר.

פרשנות חברתית-ביקורתית: במקום פרשנות פסיכולוגית פרטנית של התנהגות הנערות ,הצבת חייהן היום-יומית במרכז, התייחסות לכאן ועכשיו מה שקורה אתה במשך היום בהתנהלות היום יומית שלה ובתפקוד היומי שלה, כול החיים של הנערה בכול המסגרות והטיפולים שהיא עברה ראו אותה דרך הפרשנות הפסיכולוגית שלה, אנחנו רואות אותה דרך החברה הסביבה ומלמדות אותה לראות כך את הדברים .

שיח ביקורתי חברתי-עם הנערות מתוך הכרה שהן בעלות ידע מבוסס ומתוך שאיפה להבין את עמדותיהן ולהיות עמן בדיאלוג, כול מה שנעשה עם הנערה נעשה בדיאלוג עמה פתוח ,כנה וישיר , החיים שלהן הם תוצאה חברתית ולכן כול אחת מהן יש לה כוחות ויכולות לשנות את החיים שלה.

קידום של צדק חברתי ושל שינוי חברתי- הצוות מדריך את הנערות למודעות בנושא, כך שכול נערה תכיר ותזהה בעצמה ובסוגיות הטיפול עמן היא מתמודדת כקשורה לנושאים חברתיים רחבים יותר ולתרבות ממנה היא מגיעה.

עבודת צוות נשי טיפולי בלבד בבית:

בבית מופרד לנערות ישנה חשיבות רבה לאופן שבו חברות הצוות תופסות את עצמן, את החברה והתרבות מהן הן מגיעות ובוודאי את הנערות הנמצאות במסגרת.

יצירת "אנחנו"-הכרה בדמיון הקיים במצבי החיים שבין הנערות לבין עצמן ובינן לבין הצוות, היא כלי להפחתת החריגות והבעייתיות שהנערות מתמודדות.

יצירת "מקף מחבר"- התבוננות הפנימית של אשת הצוות על מגוון הזהויות המרכיבות את אישיותה, וכן התבוננות על מגוון הזהויות המרכיבות את אישיותה של הנערה תוך חיבור בין השתיים, מאפשרים לראות כי קיים יותר דמיון משוני. ראיית הדמיון בין אשת הצוות לבין הנערה תאפשר לאשת הצוות להבין את הנערה ולסייע לה טוב להיכלל מחדש בחברת בנות גילה.

"מצרות לפוליטיקה"- במרחב העבודה עם נערות בבית ישנה חשיבות לכך שהצוות מאפשר מרחב להבנה כי מציאות החיים של הנערות אינה רק פרטית אלא היא מציאות משותפת לחייהן של עוד נשים ונערות. הגילוי של הנערה כי הבעיה אינה מצויה רק בה אלא במציאות בה הן חיות, מפחית מהרגשתן שרק הן שונות, אשמות או "פגומות".

-הצוות ביחד עם הנערות מנקה ומטפח את הבית אין תפקידים מוגדרים נשיים כמו אם בית, עובדת סוציאלית, מדריכה- אנחנו צוות טיפולי שעושה הכול ונמצא במשמרות 24 שעות מסביב לנערות לתת דוגמא לנערות שאישה יכולה ומסוגלת לעשות הכול ולהיות מורכבת מעוד זהויות אישיות ומקצועיות.

הכרה בטראומה לצד הדגשת הכוחות:

חלק מהרגישות וההתבוננות המגדרית של נערות במצבי מצוקה היא ההבנה וקבלת קיומן של התעללויות בהיסטוריית חייהן. התבוננות על "רקע התעללות" תאפשר לראות בצורה רחבה יותר את הנערות כשורדות של אותה הפגיעה ולא רק כבעלות התנהגות חברתית לא מקובלת ובכך למנוע קורבנות נשנית. אנו כנשות מקצוע בבית מחויבות לראות בהתנהגותן של נערות במצוקה כדרך שלהן להתמודד עם קשיים שהן חוו. התמודדות עם לחץ, ייאוש, פחד וכדומה ללא תמיכה, מביאה נערות להשתמש בסמים ואלכוהול, לפתח הפרעות אכילה וכדומה. בנוסף היסטוריית הפגיעה בחייהן של נערות, מהווה גורם מרכזי לעבודה בבית.
ככל שהסביבה היא יותר נשית פוחתים הטריגרים בשל ההיסטוריה של הפגיעה שהן מגיעות אתה. כחלק בלתי נפרד מתפיסת הנערה כשורדת של הפגיעה, אנו צריכים לסייע לנערה לעבור ממצב של התמודדות, למצב של ניצול ושימוש בניסיון ב"כוחות", באינטליגנציה, ובחוכמה הפנימית שלה, בכדי לפתח אסטרטגיות שיובילו להצלחה וצמיחה. כל זאת תוך למידת מיומנויות חדשות המבוססות על כוחות הקיימים. חיבור הנערות לכוחות שלהן והקניית כלים להתמודדות מתאפשרים במרחב המופרד- המרחב המופרד מסייע לנערות להתמודד עם מה שקורה בחוץ,
המסגרת המופרדת מהווה מרחב בטוח להתחזק, להיות קבוצה, להרגיש שייכות, ומתוך החוויה האחרת הזו הן יכולות לצאת לקבוצות מעורבות, השיחות במרחב הפתוח נותנות להן כוח לעמוד על שלהן ולערער על דברים, זה מאפשר מיקום אחר והתמודדות אחרת עם המציאות.

הקניית ידע בנושא מיניות ואימהות:

יצירת שיח פתוח והקניית ידע בנושא מיניות, ואימהות ..נערות צריכות להיחשף למידע על יחסי מין, מידע על אנטומיה, הפיזיולוגיה . חשוב לשוחח על זוגיות ולאפשר זוגיות "בריאה" ללוות את הנערה בתוך הזוגיות והאהבה שלה , לסייע לנערות בהבנת הגבולות המיניים שלהן ולתווך אותן לשותף הפוטנציאלי. חשיפה למיניות אחרת: . הצרכים הבריאותיים אשר ייחודיים לנערות. לכלול שיח ביקורתי על מודל היופי, לחשוף נערות לידע בתזונה, לתת לגיטימציה לקחת חלק באורח חיים ותזונה בריאה לעודד נערות לקחת חלק בפעילות פיזית. הרוחניות הינה כלי להרפיה. נתינת מקום ולגיטימציה לשאלות רוחניות, תעודד את הנערות לחקירה אישית ולפיתוח מודעות עצמית.

חיזוק הרשת החברתית:

אחת המטרות בבית היא שיפור מערכות יחסים, נערות צריכות לפתח סולידריות חברתית ולקיים מערכות יחסים שוויוניות עם נשים אחרות ונערות , במקום לראות בנערות אחרות מתחרות. גם בנושא זה חשובה הדוגמא האישית של הצוות אשר מהווה מודל ליחסי כבוד ואמון בינן לבין עצמן ובינן לבין הנערות. הצוות מספק כלים לביסוס יחסים בריאים שישרתו את הנערות כשהן מחוץ למסגרת, חשוב לפתח זהות שאינה תלויה ביחסים עם גברים מתוך פיתוח מודעות ביקורתית שינויי דפוסי התנהגות במערכות יחסים הוא בעל חשיבות רבה גם ביחסים של הנערות עם בני המשפחה.
חשוב לעשות מאמץ להכליל ובמיוחד לסייע ביחסים שבין אם לבת. יש חשיבות רבה ביצירת יחסיים ורשת תמיכה הדדית עם נשים אחרות הנמצאות בחייהן של הנערות, מערכות שמבוססות על אמון ועל תלות הדדית. הקניית כלים לנערות ליצירת מערכות יחסים עם נשים אחרות בחייהן הינה חלק בלתי נפרד מהקניית כלים ליצירת קשרים בריאים וחיוניים.

העבודה המיטבית עם הנערות בבית, מאפשרת להן החופש להיות, להביע את עצמן, לפתח יחסי תמיכה בינן לבין עצמן, לטפח ולהתמסר לפיתוח יכולות, כישרונות ושאיפות עתידיות ולהאמין ביצירת שינוי בחייהן. הצוות מלווה אותן מקרוב בכול תחומי החיים שלהן, תוך הקשבה לעולמן ותיווך פעיל את יחסיהן עם בית הוריהן ועם בית הספר בכפר, עם היחסים שלהן עם בנים, בלילה כשהשדים יוצאים, ברגעי השקט , ברגעי השמחה והעצב הצוות נמצא איתן ומתמודד ביחד איתן מול כול המצבים שמזמנים החיים שלהן.

הבית שלנו מכיל עד 20 נערות בגילאי 15 עד 17 הנערות לומדות בכיתות שונות על פי הרמה הלימודית של כול אחת מהן, הכיתות בבית הספר הן מעורבות בנים בנות, חלק מהנערות לומדות בכיתה י' וחלקן בי"א. כול נערה בוחרת לה את תחומי העניין שלה להתפתח ישנם חוגים שונים ומגוונים במרחב הכפרי. הנערות מחויבות לעבודה במשק בכפר או יזמות עסקית כדי לתת את חלקה לתוך הקופה הקבוצתית. צוות הבית המקיף את הנערות לאורך כול היממה -7 נשות צוות כולל ש.ש., בת שרות, והצוות הבוגר .
ישנם אנשי צוות עוטפים במרחב הכפרי שנמצא איתן בקשר יום יומי - צוות בית הספר, האחות, רכזת קליטה, מנהלת פנימיות, רכזת מרכז למידה ,ועוד.

הבית מתנהל על פי הלוח זמנים בכפר ועל פי סדר היום הכפרי כדי לאפשר לנערות להיות חלק שוויוני בתוך הפעילות הכפרית. בתוך הבית הכללים וההתנהלות הם שונים עם הדגשים טיפוליים מותאמים לנערות ולנושאים המעסיקים אותן.

תכנית הוליסטית אשר נותנת מענה לתהליך הפסיכולוגי של נערות, תוך עידוד מערכות יחסים בסביבה בטוחה ומטפחת למצבי החיים של הנערות. התוכנית פועלת באופן מקיף תוך דגש על העצמת הנערות ושיפור איכות חייהן. התוכנית משוחררת מדעה קדומה בהיבט המגדרי, היא משקפת הבנה בהתפתחות של נשים באופן ספציפי הבנה בנושאים שקשורים בנערות.

יצירת סביבה בטוחה: סביבה פיזית ורגשית בטוחה עבור הנערות. בטוחה מהתעללות או פגיעה מילולית, פיזית ומינית. סביבה שתשמור מפגיעה עצמית גם מחוץ למסגרת. מבלי לנעול אותה במקום סגור או לנתק אותה מסביבת בנים מהחיים מחוץ לכפר.

פרשנות חברתית-ביקורתית: במקום פרשנות פסיכולוגית פרטנית של התנהגות הנערות ,הצבת חייהן היום-יומית במרכז, התייחסות לכאן ועכשיו מה שקורה אתה במשך היום בהתנהלות היום יומית שלה ובתפקוד היומי שלה, כול החיים של הנערה בכול המסגרות והטיפולים שהיא עברה ראו אותה דרך הפרשנות הפסיכולוגית שלה, אנחנו רואות אותה דרך החברה הסביבה ומלמדות אותה לראות כך את הדברים .

שיח ביקורתי חברתי-עם הנערות מתוך הכרה שהן בעלות ידע מבוסס ומתוך שאיפה להבין את עמדותיהן ולהיות עמן בדיאלוג, כול מה שנעשה עם הנערה נעשה בדיאלוג עמה פתוח ,כנה וישיר , החיים שלהן הם תוצאה חברתית ולכן כול אחת מהן יש לה כוחות ויכולות לשנות את החיים שלה.

קידום של צדק חברתי ושל שינוי חברתי- הצוות מדריך את הנערות למודעות בנושא, כך שכול נערה תכיר ותזהה בעצמה ובסוגיות הטיפול עמן היא מתמודדת כקשורה לנושאים חברתיים רחבים יותר ולתרבות ממנה היא מגיעה.

עבודת צוות נשי טיפולי בלבד בבית:

בבית מופרד לנערות ישנה חשיבות רבה לאופן שבו חברות הצוות תופסות את עצמן, את החברה והתרבות מהן הן מגיעות ובוודאי את הנערות הנמצאות במסגרת.

יצירת "אנחנו"-הכרה בדמיון הקיים במצבי החיים שבין הנערות לבין עצמן ובינן לבין הצוות, היא כלי להפחתת החריגות והבעייתיות שהנערות מתמודדות.

יצירת "מקף מחבר"- התבוננות הפנימית של אשת הצוות על מגוון הזהויות המרכיבות את אישיותה, וכן התבוננות על מגוון הזהויות המרכיבות את אישיותה של הנערה תוך חיבור בין השתיים, מאפשרים לראות כי קיים יותר דמיון משוני. ראיית הדמיון בין אשת הצוות לבין הנערה תאפשר לאשת הצוות להבין את הנערה ולסייע לה טוב להיכלל מחדש בחברת בנות גילה.

"מצרות לפוליטיקה"- במרחב העבודה עם נערות בבית ישנה חשיבות לכך שהצוות מאפשר מרחב להבנה כי מציאות החיים של הנערות אינה רק פרטית אלא היא מציאות משותפת לחייהן של עוד נשים ונערות. הגילוי של הנערה כי הבעיה אינה מצויה רק בה אלא במציאות בה הן חיות, מפחית מהרגשתן שרק הן שונות, אשמות או "פגומות".

-הצוות ביחד עם הנערות מנקה ומטפח את הבית אין תפקידים מוגדרים נשיים כמו אם בית, עובדת סוציאלית, מדריכה- אנחנו צוות טיפולי שעושה הכול ונמצא במשמרות 24 שעות מסביב לנערות לתת דוגמא לנערות שאישה יכולה ומסוגלת לעשות הכול ולהיות מורכבת מעוד זהויות אישיות ומקצועיות.

הכרה בטראומה לצד הדגשת הכוחות:

חלק מהרגישות וההתבוננות המגדרית של נערות במצבי מצוקה היא ההבנה וקבלת קיומן של התעללויות בהיסטוריית חייהן. התבוננות על "רקע התעללות" תאפשר לראות בצורה רחבה יותר את הנערות כשורדות של אותה הפגיעה ולא רק כבעלות התנהגות חברתית לא מקובלת ובכך למנוע קורבנות נשנית. אנו כנשות מקצוע בבית מחויבות לראות בהתנהגותן של נערות במצוקה כדרך שלהן להתמודד עם קשיים שהן חוו. התמודדות עם לחץ, ייאוש, פחד וכדומה ללא תמיכה, מביאה נערות להשתמש בסמים ואלכוהול, לפתח הפרעות אכילה וכדומה. בנוסף היסטוריית הפגיעה בחייהן של נערות, מהווה גורם מרכזי לעבודה בבית.
ככל שהסביבה היא יותר נשית פוחתים הטריגרים בשל ההיסטוריה של הפגיעה שהן מגיעות אתה. כחלק בלתי נפרד מתפיסת הנערה כשורדת של הפגיעה, אנו צריכים לסייע לנערה לעבור ממצב של התמודדות, למצב של ניצול ושימוש בניסיון ב"כוחות", באינטליגנציה, ובחוכמה הפנימית שלה, בכדי לפתח אסטרטגיות שיובילו להצלחה וצמיחה. כל זאת תוך למידת מיומנויות חדשות המבוססות על כוחות הקיימים. חיבור הנערות לכוחות שלהן והקניית כלים להתמודדות מתאפשרים במרחב המופרד- המרחב המופרד מסייע לנערות להתמודד עם מה שקורה בחוץ,
המסגרת המופרדת מהווה מרחב בטוח להתחזק, להיות קבוצה, להרגיש שייכות, ומתוך החוויה האחרת הזו הן יכולות לצאת לקבוצות מעורבות, השיחות במרחב הפתוח נותנות להן כוח לעמוד על שלהן ולערער על דברים, זה מאפשר מיקום אחר והתמודדות אחרת עם המציאות.

הקניית ידע בנושא מיניות ואימהות:

יצירת שיח פתוח והקניית ידע בנושא מיניות, ואימהות ..נערות צריכות להיחשף למידע על יחסי מין, מידע על אנטומיה, הפיזיולוגיה . חשוב לשוחח על זוגיות ולאפשר זוגיות "בריאה" ללוות את הנערה בתוך הזוגיות והאהבה שלה , לסייע לנערות בהבנת הגבולות המיניים שלהן ולתווך אותן לשותף הפוטנציאלי. חשיפה למיניות אחרת: . הצרכים הבריאותיים אשר ייחודיים לנערות. לכלול שיח ביקורתי על מודל היופי, לחשוף נערות לידע בתזונה, לתת לגיטימציה לקחת חלק באורח חיים ותזונה בריאה לעודד נערות לקחת חלק בפעילות פיזית. הרוחניות הינה כלי להרפיה. נתינת מקום ולגיטימציה לשאלות רוחניות, תעודד את הנערות לחקירה אישית ולפיתוח מודעות עצמית.

חיזוק הרשת החברתית:

אחת המטרות בבית היא שיפור מערכות יחסים, נערות צריכות לפתח סולידריות חברתית ולקיים מערכות יחסים שוויוניות עם נשים אחרות ונערות , במקום לראות בנערות אחרות מתחרות. גם בנושא זה חשובה הדוגמא האישית של הצוות אשר מהווה מודל ליחסי כבוד ואמון בינן לבין עצמן ובינן לבין הנערות. הצוות מספק כלים לביסוס יחסים בריאים שישרתו את הנערות כשהן מחוץ למסגרת, חשוב לפתח זהות שאינה תלויה ביחסים עם גברים מתוך פיתוח מודעות ביקורתית שינויי דפוסי התנהגות במערכות יחסים הוא בעל חשיבות רבה גם ביחסים של הנערות עם בני המשפחה.
חשוב לעשות מאמץ להכליל ובמיוחד לסייע ביחסים שבין אם לבת. יש חשיבות רבה ביצירת יחסיים ורשת תמיכה הדדית עם נשים אחרות הנמצאות בחייהן של הנערות, מערכות שמבוססות על אמון ועל תלות הדדית. הקניית כלים לנערות ליצירת מערכות יחסים עם נשים אחרות בחייהן הינה חלק בלתי נפרד מהקניית כלים ליצירת קשרים בריאים וחיוניים.

העבודה המיטבית עם הנערות בבית, מאפשרת להן החופש להיות, להביע את עצמן, לפתח יחסי תמיכה בינן לבין עצמן, לטפח ולהתמסר לפיתוח יכולות, כישרונות ושאיפות עתידיות ולהאמין ביצירת שינוי בחייהן. הצוות מלווה אותן מקרוב בכול תחומי החיים שלהן, תוך הקשבה לעולמן ותיווך פעיל את יחסיהן עם בית הוריהן ועם בית הספר בכפר, עם היחסים שלהן עם בנים, בלילה כשהשדים יוצאים, ברגעי השקט , ברגעי השמחה והעצב הצוות נמצא איתן ומתמודד ביחד איתן מול כול המצבים שמזמנים החיים שלהן.

הבית שלנו מכיל עד 20 נערות בגילאי 15 עד 17 הנערות לומדות בכיתות שונות על פי הרמה הלימודית של כול אחת מהן, הכיתות בבית הספר הן מעורבות בנים בנות, חלק מהנערות לומדות בכיתה י' וחלקן בי"א. כול נערה בוחרת לה את תחומי העניין שלה להתפתח ישנם חוגים שונים ומגוונים במרחב הכפרי. הנערות מחויבות לעבודה במשק בכפר או יזמות עסקית כדי לתת את חלקה לתוך הקופה הקבוצתית. צוות הבית המקיף את הנערות לאורך כול היממה -7 נשות צוות כולל ש.ש., בת שרות, והצוות הבוגר .
ישנם אנשי צוות עוטפים במרחב הכפרי שנמצא איתן בקשר יום יומי - צוות בית הספר, האחות, רכזת קליטה, מנהלת פנימיות, רכזת מרכז למידה ,ועוד.

הבית מתנהל על פי הלוח זמנים בכפר ועל פי סדר היום הכפרי כדי לאפשר לנערות להיות חלק שוויוני בתוך הפעילות הכפרית. בתוך הבית הכללים וההתנהלות הם שונים עם הדגשים טיפוליים מותאמים לנערות ולנושאים המעסיקים אותן.אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר בטלפון מספר: 04-9016111 או כתבו לנו דרך צור קשר