בעלי תפקידים בכפר הנוער מנוף


שושי אביזמר / מנכ"לית הכפר

תמונת שושי אביזמר

office@manof-school.co.il
04-9016100


ניקול כהן / עוזרת מנכ"לית

office@manof-school.co.il
04-9016100


מוריס מלכה / מנהל ביה"ס

תמונת מוריס מלכה

moris@manof-school.co.il
04-9016116


מרק זר / מנהל הצוות הטיפולי

תמונת מרק זר

mark@manof-school.co.il
04-9016126


יורם האוזר / רכז משק ובינוי

תמונת יורם האוזר

yoram@manof-school.co.il
04-9016127


יוסי נחום / סגן מנהל ביה"ס

תמונת יוסי נחום

yosi@manof-school.co.il
04-9016133


אבי בן מנחם / מנהלן

avi@manof-school.co.il
04-9016122


עינת ונונו / רכזת קליטה

תמונת עינת אבני ונונו

klita@manof-school.co.il
04-9016125


אימבר סמואל / מנהל תקשוב ומדיה

imbar@manof-school.co.il
04-9016120


דוד כהן / רכז מח"מ וביטחון

תמונת דוד כהן

davidc@manof-school.co.il
04-9016108


עאישה עבאד / אחות הכפר

clinic@manof-school.co.il
04-9016128