תעודות הערכה והישגים

תעודת הוקרה - עליית הנוער - תשנו

ציון לשבח הסוכנות היהודית תשמ״ה

ציון לשבח – הסוכנות היהודית תשמ"ה

תעודת הערכה והוקרה – משרד החינוך תשמ"ה

תעודת הוקרה - עלית הנוער - תשנו
ציון לשבח – הסוכנות היהודית תשמ"ה

תעודת הערכה והוקרה – משרד החינוך תשמ"ה


ציון לשבח – הסוכנות היהודית תשמ"ה

ציון לשבח – הסוכנות היהודית תשמ"ה

ציון לשבח – הסוכנות היהודית תשמ"ה

תעודת הערכה והוקרה המשך – משרד החינוך תשמ"ה

ציון לשבח – הסוכנות היהודית תשמ"ה
תעודת הערכה והוקרה  המשך – משרד החינוך תשמ"ה
תעודת הערכה והוקרה – משרד החינוך תשמ"ה

תעודת הערכה והוקרה – משרד החינוך תשמ"ה

תעודת הערכה והוקרה – משרד החינוך תשמ"ה